CLAUDIU CIOBANU

În proiectele sale, Claudiu Ciobanu se observă o amprentă a propriilor experiențe, abordând teme precum memoria, spațiul, timpul, realitățile imaginare, toate acestea centrate pe autoreflecție și introspecție. Cercetarea lui nu se concentrează pe emoția adusă de opera sa, ci mai degrabă pe căutarea adevărului și încercarea de a ajunge la claritate, acea sinteză posibil imposibilă între metafizică și artă. Este preocupat să comunice aspecte relevante contextului actual și să exprime un mesaj profund despre lume în general.