FELIX AFTENE

MEMORIA SPAȚIULUI

EXPOZIȚIE
Memoria Spațiului

AUTOR
Felix Aftene

PERIOADA
6 decembrie 2018 – 28 februarie 2019

,,Este un video performance prin care eu însumi mă întorc, după mai bine de patruzeci de ani, în spațiul copilăriei dintr-un univers profund rural: casa bunicilor.” Felix Aftene

,,Expoziția și proiectul lui Felix Aftene, Memoria spațiului 2, privesc deopotrivă spre pictura și schița-video ca suport de informație, de conținut, ca reînvățare și repetare a acelorași gesturi în materialități diferite, astfel încât mediul picturii își demonstrează aici capacitatea de a asimila alte medii, de a le contopi.”

(Alexandra Manole, curatoarea expoziției ,,Memoria Spațiului. Felix Aftene”)