Under Constriction
EXPOZIȚIE:
Under Constriction
AUTOR:
Radu Carnariu
PERIOADA:
19 septembrie – 12 noiembrie 2023
Proiectul expozițional propus de Radu Carnariu prelungește interesul său de lungă durată pentru explorarea distribuției tot mai inegale a bogăției și resurselor planetei sub impactul sistemului economic de tip extractivist-colonial pe care globalizarea, în forma în care a fost configurată după 1990, a continuat să se susțină, contribuind decisiv la actuala criză climatică planetară.

Discursul articulat în spațiul Galeriei Artep extinde o cercetare artistică de durată asupra conceptului de necropolitică avansat de Achile Mbembe, ce desemnează utilizarea puterii politice pentru a calcula profitabilitatea vieții și „a dicta cine poate trăi și cine trebuie să moară”. De asemenea, transpune artistic indicațiile lui T. J. Demos privind complexul militar-industrial (încapsulat de concepte precum „capitalocen/thanatocen”) ce determină planetar efectele antropice asupra mediului natural camuflate sub conceptul geologic mult mai familiar de „antropocen”. Calamburul din titlul propus de Radu Carnariu sugerează atât aspectul perpetuu procesual și limitările inerente ale discursului critic în contextul asimilării depline a artei în industria spectacolului și a luxului, cât și constrângerile tot mai acute care afectează în mod vital viața îndeosebi în regiunile slab dezvoltate, însă bogate în resurse naturale, ce devin zone de conflict global între marile puteri în politica internațională.

Cunoscut îndeosebi pentru intervențiile sale critice asupra imaginarului și sistemului de semnificare specific advertising-ului, Radu Carnariu propune de această dată o instalație multimedia deopotrivă ludică și sarcastică, cu elemente ce evocă vocabularul artei pop și semiotica proiectelor de critică socială de la începutul mileniului actual. În compoziția spațiului expozițional, el combină intervenții grafice cu pictură, obiect, lucrări de sunet și scurte intervenții video. În această scenografie atent elaborată, expoziția deschide de asemenea un spațiu pentru colaborarea cu patru alți artiști invitați – Raluca Ilaria Demetrescu, Alexandra Ghioc, Mircea Modreanu și Mihai Zgondoiu –, cărora Radu Carnariu le-a solicitat să răspundă poetic propriilor lucrări. Sub masca deriziunii și a cinismului, expoziția invită la o meditație gravă privind violența înceată, efectele războiului asupra climei și ecosistemului natural și presiunea redistribuirii juste a resurselor naturale.

Cristian Nae

IMAGINI DIN EXPOZIȚIE
INTERVENTII TEMPORARE ALE ARTIȘTILOR INVITAȚI
INTERVENTII ARTISTICE ALE LUI RADU CARNARIU ÎN SPAȚIUL URBAN